• Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden!

    Katinka van Vuuren

Mentale vitaliteit

Mentale vitaliteit wordt ook wel omschreven als psychische gezondheid, geestelijke gezondheid, welbevinden of psychische fitheid. Het gaat over een gezonde geest, lekker in je vel zitten, positief in het leven staan, voldoende geestelijke veerkracht bezitten om problemen aan te kunnen, passie (zingeving van het leven) en sociale contacten.

Maar in hoeverre is mentale vitaliteit ontwikkelbaar? Zijn we niet grotendeels genetisch bepaald in onze reacties of ligt alles al vast in onze karakters? Je hoort immers vaker de opmerking “zo ben ik nu eenmaal”.

Uit onderzoek is echter gebleken dat mentale vitaliteit net zo te trainen is als fysieke vitaliteit, door bijvoorbeeld bewustwording te creëren van eigen innerlijke processen en te werken aan gedragsniveau, mentaal niveau of motivatie bevordering.

Mentaal kapitaal

Het zijn de mensen en meer specifiek hun mentale eigenschappen en vermogens, die vandaag de dag voor organisaties het verschil maken. Voor het inzetten van deze vaardigheden is het van belang dat medewerkers mentaal gezond zijn. En met de wetenschap dat mentaal vitale mensen doorzettingsvermogen bezitten, flexibel met problemen om kunnen gaan, positiever in het leven staan en minder kans hebben op stress, is het duidelijk dat mentale vitaliteit van groot belang is voor organisaties. In dit verband wordt het ook wel “mentaal kapitaal” genoemd

Het op peil houden en indien mogelijk verhogen van dat mentale kapitaal vormt de belangrijkste toekomstige uitdaging voor organisaties. Het streven naar medewerkers zonder psychische klachten volstaat niet meer. De huidige tijd, vraagt om bevlogen* en gelukkige medewerkers die bereid zijn een stap extra te zetten

Verlaag werkstress en voorkom burn-outs

Wil jij burn-outs leren herkennen en voorkomen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met ACB Trainingen. Onze specialisten helpen je graag werkstress te verlagen en voorkomen! Of het nu gaat om jou en je persoonlijke vitaliteit, je team of jij als vitale leider.

Neem nu vrijblijvend contact op en ervaar wat wij voor je kunnen betekenen. Wij staan voor je klaar!

vitaal zorgpersoneel

Zorgsector en vitaliteit

De specialisatie van ACB-praktijk ligt in de zorgsector. Als psychodynamisch therapeut heb ik mijn scriptie onderzoek gericht op mentale vitaliteit van zorgpersoneel.

Binnen elk beroep kan werkstress voorkomen. Toch blijken er beroepsgroepen en sectoren te zijn die een verhoogd risico lopen, zo ook de zorgsector. Het verlenen van zorg vraagt veel van de medewerkers, de werkdruk is hoog en de confrontatie met moeilijke levensvragen van zorgvragers maakt het er niet makkelijker op. Niet zelden worden persoonlijke grenzen overschreden.Het ziekteverzuim ligt ongeveer een kwart hoger dan het gemiddelde verzuim in andere sectoren.

Deze werkstress wordt geweten aan lange werktijden, hoge werkdruk, toenemende bureaucratisering, agressie en veeleisende patiënten, minder waardering, weinig steun en matige zelfzorg. Behalve nadelen voor de betrokkenen brengt de uitval ook hoge kosten met zich mee en zal het ook de toekomstige arbeidsmarkt tekorten in de zorg onnodig vergroten. Voldoende reden voor “zorg voor de zorgende” dus!

Om ziekte en uitval door werkstress te voorkomen zijn extra inspanningen nodig van zowel werkgevers als werknemers!

Stress preventie

ACB-trainingen heeft als hoofdoel om mensen mentaal vitaal en veerkrachtig te houden of liever nog, deze te vergroten. Dit kan door trainingen /workshops in groepsverband maar ook op individueel niveau.

Ieder mens maar ook iedere organisatie is anders en vraagt om begeleiding op maat. Daarom is ACB-trainingen een samenwerkingsverband aangegaan met de Vitaliteitsgroep. Dit is een landelijke organisatie waar ruim 60 specialisten met het zelfde doel zich hebben aangesloten. Samen hebben we een netwerk opgebouwd van experts op het gebied van para- medische en complementaire zorg aanbieders, leefstijlbevordering, loopbaanbegeleiding, werkplekonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, budgetcoaches. Iedereen die mogelijk een rol kan spelen het behouden of vergroten van mentale fitheid. Maar ook in een snel en duurzaam herstel na burn-out of overspanning zijn wij gespecialiseerd.