De kracht van de gedachten

Hoe gebruik je de kracht van je gedachten om gezond en gelukkig te leven?

Is jouw team pro- of reactief?

Ga eens na, hoe stellen de mensen in jouw team zich op? Nemen ze initiatief en proberen ze dingen te beïnvloeden door zich te richten op eigen gedachten en gedrag? Zijn ze op zoek naar hun eigen invloedsfeer? Zo ja, dan vertonen ze proactief gedrag. De teamleden zijn in staat om te zien dat ze (hoe moeilijk soms ook) een keuze hebben, ze kijken daardoor eerder  naar de mogelijkheden i.p.v. de onmogelijkheden.

Daartegenover staat reactief gedrag. Dat zijn de medewerkers die een afwachtende houding aannemen, de neiging hebben om gebeurtenissen toe te schrijven aan omstandigheden buiten zichzelf? Zij hebben het gevoel dat de dingen hen overkomt, dat ze  ‘slachtoffer’ zijn van een situatie. Ze kunnen daardoor in een klaagmodus terecht komen en minder productief worden.

Een goed samenwerkend team is proactief en denkt in kansen in plaats van problemen.

Gedrag en gedachten

Of we pro- of reactief handelen wordt grotendeels bepaald door onze gedachten. Deze zijn sterk gevormd door aanleg, opvoeding en ervaringen die we in het verleden hebben opgedaan.

Onze gedachten zijn krachtig. Ze hebben grote invloed op ons werkplezier en op onze effectiviteit. Ze bepalen hoe we ons voelen en sturen ons gedrag aan. Een sterke vorm van gedachten zijn overtuigingen. Het zijn opvattingen over jezelf, anderen en situaties. Ze bepalen door welke “bril” je naar jezelf en de wereld om je heen kijkt. Het is maar net welke “bril” je op hebt hoe je naar een situatie kijkt. Je gedachten en overtuigingen zijn dus sterk bepalend voor je gedrag.

Heb jij teamleden die kampen met faalangst? Communiceren ze slecht, reageren ze defensief of klappen ze juist dicht (blijven ze onzichtbaar)? Neem dan contact op over de workshop.

Wat levert het uw team op?

 • Meer inzicht in zichzelf en het eigen gedrag
 • Ze richten zich meer op eigen invloedsfeer
 • Meer energie en werkplezier
 • Meer onderling begrip
 • Betere communicatie

Welke onderwerpen komen aan bod?

 • Wat zijn gedachten?
 • Hoe sturen gedachten je gevoelens en gedrag aan?
 • Waar ligt je invloedsfeer?
 • Boven en onderstroom in de communicatie
 • Wat is pro- en reactief gedrag?

Boven en onderstroom

Wat we feitelijk zien en horen van de ander is maar 10 tot 20%, ook wel het topje van de ijsberg genoemd. De rest, 80 tot 90% speelt zich onder water af. We noemen dat ook wel de boven- en onderstroom.

De bovenstroom gaat over het gedrag wat iemand laat zien, wat hij of zij zegt, welke vaardigheden er ingezet worden. Het is zichtbaar voor de ander. De bovenstroom wordt aangestuurd door de onderstroom.  Onder water bevinden zich de gedachten, overtuigingen en normen en waarden die iemand heeft. Deze zijn lang niet altijd bekend of zichtbaar voor de ander. Maar zelfs voor betrokkene zelf is het niet altijd helder hoeveel eigen gedachte of overtuigingen invloed hebben op gedrag.

Tijdens deze workshop werken we met de onderstroom. Het zorgt voor bewustwording, keuzemogelijkheden en het vergroten van eigen invloedsfeer met als resultaat, meer werkgeluk!.

Het ijsbergmodel en communicatie

Praktische informatie

 • Aantal deelnemers: maximaal 15 personen *
 • Duur: 1 dagdeel
 • Locatie: op uw gewenste locatie, locatie- en catering kosten op eigen kosten
 • Investering: € 675,00 exclusief BTW

ACB trainingen maakt de workshops verder altijd zoveel mogelijk op maat door een uitgebreid intake gesprek vooraf.

* Bij grotere groepen zal gewerkt worden met een co-trainer, prijs op aanvraag

Combineren

Deze workshop is ook als onderdeel in te zetten bij de vitaliteitsdag en/of te combineren met de workshops;

Wil je echt goed aan de slag met je team? Kijk dan eens naar onze teambuilding;