Workshop: Wees wijs met waarden

Organisatiewaarden

Hoe bevlogen is jouw personeel? Staan de neuzen dezelfde kant op? Voelen ze zich verbonden bij de visie van de organisatie?

Vragen die allemaal te maken hebben met kernwaarden. Kernwaarden zijn belangrijke waarden voor elk bedrijf en organisatie. Het gaat om de drijfveren die laten zien waar het bedrijf voor staat. Ze geven richting en visie. Heldere en duidelijke kernwaarden geven structuur, duidelijkheid en houvast. Het bepaalt het gedrag én de cultuur in de organisatie.

Niet alleen de organisatie kernwaarden zijn van belang. Ieder mens heeft ook nog persoonlijke kernwaarden. Hoe meer deze waarden op elkaar afgestemd zijn, hoe meer betrokken de medewerkers zullen zijn bij het eindproduct.

Heldere kernwaarden zorgen voor koers, visie en een gezonde, vitale aanspreekcultuur.

Teamwaarden

In ieder team werken verschillende persoonlijkheden met verschillende achtergronden, andere interesses en meningen. Om een hecht team te creëren is het belangrijk om met elkaar heldere teamwaarden te formuleren. Wat vinden jullie als team belangrijk? Hoe willen jullie met elkaar omgaan en welk concreet gedrag hoort daarbij? Wanneer er geen duidelijke is van kernwaarden waaraan iedereen zich wil houden, dan zorgt dit voor onrust en irritatie binnen het team. Het ontbreken van heldere teamwaarden is 1 van de belangrijkste oorzaken van werkstress. 

Hoe zit het in jouw team?

 • Welke waarden zijn voor jouw team belangrijk?
 • Welk gedrag hoort daarbij?
 • Hoe verbonden voelen de teamleden zich met de teamwaarden?
 • Hoe veilig is de aanspreekcultuur?

Wat levert het uw team op?

 • Zicht op eigen persoonlijke waarden
 • Zicht op teamwaarden
 • Duidelijke onderlinge afspraken
 • Betere communicatie
 • Meer werkplezier

Welke onderwerpen komen o.a. aan bod?

 • Wat zijn kernwaarden?
 • Wat zijn jouw persoonlijke kernwaarden?
 • Welke teamwaarden vinden we met elkaar belangrijk?
 • Welk gedrag hoort daarbij?
 • Hoe passen deze teamwaarden bij mijn persoonlijke kernwaarden?

Geen overeenkomst in waarden?

Niet altijd komt een team tot volledige overeenstemming van de teamwaarden. Soms verschillen de onderlinge individuele kernwaarden te sterk. Het is dan echter goed om dit van elkaar te weten. Bewustzijn van de verschillen maakt het gemakkelijker om een bepaald standpunt in een context te plaatsen. Door zicht te hebben op elkaars persoonlijke kernwaarden, ontstaat er meer begrip. Je snapt waar iemands overtuiging vandaan komt. Hierdoor kan er een open communicatie blijven. Hoe meer alle personeelsleden zich echter wel kunnen verbinden met de teamwaarden, hoe makkelijker het team zal functioneren.

Teamwaarden en nieuw personeel

Het is dus allereerst belangrijk om met het bestaande team heldere teamwaarden neer te zetten. Bij selectie van nieuwe teamleden kan dit zeer helpend zijn. Nieuwe teamleden waarbij de persoonlijke kernwaarden aansluiten bij de teamwaarden, zullen sneller aansluiting vinden bij het team. Er zal ook minder tijd verloren gaan aan wrijving, onderlinge irritatie en gedoe. De aanspreekcultuur zal soepeler verlopen, wat voor veiligheid, vertrouwen en werkplezier zorgt. Goede en heldere teamwaarde zijn dé basis voor een sterk team!

Praktische informatie

 • Aantal deelnemers: maximaal 15 personen *
 • Duur: 1 dagdeel
 • Locatie: op uw gewenste locatie, locatie- en catering kosten op eigen kosten
 • Investering: € 675,00 exclusief BTW

ACB trainingen maakt de workshops verder altijd zoveel mogelijk op maat door een uitgebreid intake gesprek vooraf.

* Bij grotere groepen zal gewerkt worden met een co-trainer, prijs op aanvraag

Combineren

Deze workshop is ook als onderdeel in te zetten bij de vitaliteitsdag en/of te combineren met de workshops;

Wil je echt goed aan de slag met je team? Kijk dan eens naar onze teambuilding;