Workshop: Omgaan met weerstand

Voor alle leidinggevenden die weerstand of blokkades tegen komen binnen hun team

Merk je wel eens dat je team weerstand biedt? Dat er momenten zijn dat het lijkt of niets goed aankomt? Je krijgt je mensen niet gemotiveerd en ze zetten de hakken in het zand tegen veranderingen. Ze lijken sowieso wel tegen elke verandering weerstand te bieden. De neiging om zelf ook in de weerstand te schieten is groot, maar dan bereik je zelden je doel.

Laten we eerst inzoomen op het thema weerstand. Je kunt pas weerstand ervaren bij een ander als je zelf in de weerstand zit.
Weerstand bij jezelf ontstaat alleen maar wanneer iets niet gaat zoals jij wilt dat het gaat. Realiseer je dat je eerst je eigen weerstand zult moeten opheffen voordat je effectief kunt omgaan met je team.

Doel van de workshop

In de workshop ‘Omgaan met weerstand’ leer je op een constructieve manier omgaan met weerstand. Je leert het verschijnsel herkennen en begrijpen waar het vandaan komt. Daarnaast krijg je ook tools om er op een goede manier mee om te gaan. Een manier waarbij je met respect voor alle partijen in korte tijd je doel bereikt, op zo’n manier dat iedereen tevreden is en de relatie er niet onder lijdt.

Omdat weerstand ook veel bij jezelf teweeg brengt, wordt er in deze workshop gewerkt met een trainingsacteur.

Omgaan met weerstand

Wil jij leren hoe je als leidinggevende efficiënter om kunt gaan met weerstand binnen je team? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Onderwerpen die aan bod komen;

  • Wat is weerstand?
  • Hoe herken je weerstand?
  • Waar komt weerstand vandaan?
  • Overdracht en tegenoverdracht bij weerstand
  • De 5 fases van verandering en weerstand
  • Tools om invloed uit te oefenen op weerstand