Workshop: Groepsdynamiek

Voor alle leidinggevenden die waarde hechten aan de onderlinge verbondenheid van hun team.

In deze workshop leer je kennis maken met de groepsdynamica en de theorie van deze universele groepsprocessen. Ook zullen we je handvaten aanreiken met methodes om deze groepsprocessen te doorgronden.

In iedere groep ontstaan er bewust of onbewust groepsprocessen. Iedereen kent het wel: na een langere tijd in een groep gaan er bepaalde trekjes opvallen. Mooi verwoord zeggen we dan dat er positieve en negatieve interacties in de samenwerking tussen de deelnemers op gaan vallen. Vaak zien we dan ook dat de onderlinge band toeneemt en dat er normen op groepsniveau ontstaan.

Voorafgaand aan de workshop ontvangen deelnemers een korte vragenlijst met het verzoek die in te vullen. Daarnaast wordt ze gevraagd na te denken over een persoonlijk leerdoel in relatie tot groepsdynamiek. Deze informatie verschaft de trainer voorafgaand aan de worshop inzicht in wie de deelnemers zijn, wat hun vragen zijn en de afdelingen die zij aansturen. Zo is het mogelijk onderdelen in het programma waar wenselijk daarop aan te passen.

Bij deze workshop zal iedere deelnemer een huiswerkopdracht toegestuurd krijgen rondom persoonlijke waarden. Tijdens de workshop gaan we aan de slag met deze waarden en wordt er gekeken hoe persoonlijke, team en organisatiewaarden op elkaar inspelen. Hierbij wordt ook het belang van teamwaarden en groepsdynamiek aan elkaar gekoppeld.

Doel van de workshop

Tijdens de workshop van 4 uur zullen de deelnemers vooral kennis maken met het thema groepsdynamica. Er worden oefeningen en handvatten uitgereikt die de deelnemers prikkelen en nieuwsgierig maken op dit gebied. Aan het einde van deze workshop herkent de deelnemer de fase van de groepsontwikkeling en is in staat passende maatregelen te nemen om snel naar een volgende fase te komen. Daarnaast is de deelnemer in staat systemisch te denken, belemmerende groepsnormen om te buigen naar positieve stimulerende groepsnormen en een positieve invloed uit te oefenen op de groep.

Onderwerpen die aan bod komen

 • Kennismaking
 • Het ervaren van systemische invloeden (erbij horen / ordening)
 • Fase van groepsontwikkeling volgens Remmerswaal
 • Werken met ijsberg model van McClelland ( onderstroom)
 • Communicatie en aan kunnen sluiten bij de juiste fase
 • Omgaan met weerstand
 • Werken met groepsnormen en waarden
 • Afronding
Groepsdynamiek workshop

Na de workshop Groepsdynamiek:

Kennis niveau; wat weet deelnemer na afloop?

 • De deelnemer weet de zes fase van groepsontwikkeling volgens Remmerswaal te benoemen
 • De deelnemer kent de vier elementen van systemisch denken
 • De deelnemer heeft kennis genomen van de boven en onderstroom
 • De deelnemer kent de vier stappen van geweldloze communicatie

Inzicht niveau; wat begrijpt de deelnemer na afloop?

 • De deelnemer begrijpt wat groepsdynamiek is en hoe deze te beïnvloeden is
 • De deelnemer begrijpt welke rol de systemische elementen binnen de groepsdynamiek innemen.
 • De deelnemer begrijpt het verschil tussen boven en onderstroom en het belang van veiligheid binnen een team om de onderstroom bespreekbaar te maken.
 • De deelnemer begrijpt de samenhang tussen persoonlijke/team en organisatiewaarden

Vaardigheid; wat kan de deelnemer na afloop?

 • De deelnemer kan benoemen waaraan een fase van groepsontwikkeling te herkennen is
 • De deelnemer kan met de kennis die hij/zij tijdens deze workshop heeft opgedaan, door middel van geweldloze communicatie inspelen op de “onderstroom” welke zich afspeelt binnen het team.
 • De deelnemer kan binnen de afdeling aan de slag met teamnormen samenstellen.