Individuele trainingen

ACB verzorgt niet alleen trainingen voor teams of leidinggevenden, ook individuele trainingstrajecten staan hoog in het vaandel. Heeft u bijvoorbeeld een werknemer die het moeilijk vindt om grenzen aan te geven, competenties dient te vergroten of op communicatiegebied niet altijd even handig reageert? Investeren in de vitaliteit en veerkracht van uw werknemer is investeren in uw bedrijf! Een op maat gemaakt traject van ACB-trainingen helpt u daarbij.

De kracht van ACB-trainingen;

  • Zowel curatief als preventief inzetbaar (therapeut/coach/trainer)
  • Holistische zienswijze
  • Levert maatwerk
  • Geen lange wachttijden

Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden!

Coachtraject

Heeft u het idee dat een medewerker last heeft om met bepaalde situaties om te gaan? Is er behoefte aan professionele of persoonlijke ontwikkeling? Een coachtraject zet uw medewerker weer in zijn haar kracht en helpt u het menselijk kapitaal volledig te benutten.

(trauma)therapie

Soms heeft een personeelslid meer nodig dan een coachingstraject. Het snel de juiste begeleiding aanbieden is dan van groot belang. Denk hierbij aan EMDR of rouwverwerking. ACB werkt met therapeuten die professionele begeleiding bieden.

Uniek herstelprogramma burn-out

Naast diverse coachtrajecten en workshops biedt ACB een uniek herstelprogramma aan bij burn-out. Het betreft een intensief traject van 4 maanden met 2 maanden online nazorg. Voor een zo goed mogelijk resultaat werkt ACB trainingen samen met diverse specialisten en disciplines.  Denk hierbij aan een ademtherapeut, voedingsdeskundige of energetisch therapeut. Onze werkwijze is persoonlijk, duidelijk, veilig, transparant, grondig, intensief, kortdurend, effectief en multidisciplinair.

Werkwijze

  • Geen lange wachttijden! Binnen 7 dagen na eerste melding intake gesprek
  • Bij aanvang van het traject een nulmeting (optioneel een uitgebreide nulmeting)
  • Het betreft een integrale, multidisciplinaire aanpak met diverse disciplines.
  • Contactpersoon tussen medewerker, leidinggevende, HR, bedrijfsarts en/of arbeidsdeskundige
  • De begeleiding bestaat uit meerdere sessies, 1 tot 3x per week, testen, huiswerk, communicatie oefeningen.
  • 2 maanden 0nline nazorg aan einde van traject

Burn-out en stress- preventie 

Een medewerker die langdurig werkstress ervaart is improductief en heeft de kans ziek te worden en uit te vallen door een Burn-out. Langdurige stress ontstaat niet zozeer door de hoge werkdruk van tegenwoordig, maar veel meer door de manier hoe de medewerker omgaat met deze werkdruk. Denk hierbij aan moeite hebben om grenzen aan te geven, angst of onzekerheid over de snelle veranderingsprocessen, perfectionisme, maar ook te weinig uitdaging ervaren kan zorgen voor langdurige stress. Dit kan resulteren in een zogeheten bore-out.

Het is belangrijk dat u als werkgever snel de signalen herkent en deze met de medewerker bespreekbaar maakt. ACB-trainingen biedt voor elke fase een juist traject, van stress preventie tot burn-out begeleiding.

Wat zijn de meest voorkomende signalen?

  • concentratieproblemen
  • angst en paniek aanvallen
  • neerslachtigheid
  • slecht slapen
  • oververmoeid
  • opgejaagd gevoel
  • nergens zin in hebben
  • nek en shouder klachten
  • hoofdpijn
  • vermoeide spieren

Fases van herstelprogramma

  • fase 1 – intake plus nulmeting (optioneel een uitgebreide nul meting)
  • fase 2 – ruimte en rust
  • fase 3 – analyse privé & werk (start re-integratie na ca. 4 weken)
  • fase 4 – aanpassen van keuzes en gedrag, interventies
  • fase 5 – 100% re-integreren